PAZIŅOJUMS  

SIA “VLAKON” paziņo, ja Jūs nevēlaties tikt atspoguļotam fotogrāfijās, kurās, iespējams, ir redzams Jūsu attēls vai transportlīdzeklis, kuras publiskotas SIA “VLAKON” reklāmas bukletos, prezentāciju materiālos, mājas lapā, sociālajos tīklos vai citās publiski pieejamās vietnēs vai uzņēmuma marketinga materiālos publicitātes vajadzībām, lūdzam griezties pie SIA “VLAKON” kā fotogrāfiju pārziņa, lai aizkrāsotu, dzēstu vai padarītu neskaidrus Jūsu personas datus.

Datu Pārzinis: SIA “VLAKON”, juridiskā adrese Pļavu iela 1, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650; Kontakttālrunis: 29417333,

 e-pasts: vlakonkarjers@inbox.lv

Mērķis - popularizēt uzņēmumu un marketinga organizēšanai.

Informējam, ka saskaņā ar Vispārīgā datu aizsardzības regulas nosacījumiem datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, izdarīt tajos labojumus vai papildinājumus, panākt, lai pārzinis tos dzēš.

                                                     


Pirkumu grozs